Menu

FILTRO

живей чисто

Пречистватели за въздух

Промоция до 02.02 с цени започващи от 19.90 лв.

Разгледай

Избрано за теб

Пречистватели за въздух

Разгледай

Кани за вода

Разгледай

Нови продукти Вижте повече

Консумативи

Разгледай

Откъде идва лошото качество на въздуха?

Има много потенциални източници на замърсяване на въздуха, някои от които са безцветни и без мирис. Най-надеждният източник на информация за текущите нива на качество на въздуха е текущата оценка AQI за вашия район. Замърсяването на въздуха може да скочи поради сезоните, метеорологичните условия, природните бедствия или дори през деня. Знанието за източниците и моделите на замърсяване може да ви помогне да избегнете най-лошото от него.

Обикновено озонът се образува като страничен ефект от разрушаването на въздуха на други химикали. Замърсяването от автомобили, рафинерии и други промишлени съоръжения са често срещани източници на химикали, които в крайна сметка се превръщат в озон. Горещото лятно слънце може бързо да разгради химикалите в озон. Без вятър, който да разпръсне озона, те могат да достигнат високи нива.

Замърсяването с прахови частици идва от най-различни източници. Най-често срещаните и опасни са автомобилите и пожарите. Натоварените магистрали генерират големи количества частици, от износен бетон, гумени гуми и накладки за кола. Пожарите, независимо дали са от горски пожари или печки на дърва, създават голям обем от фини частици. Това са най-опасният вид, защото лесно могат да намерят пътя си в белите дробове.

Озонът и праховите частици са най-често срещаните и опасни за повечето хора. Важни са обаче и други източници на замърсители. Замърсяването с въглероден окис идва почти изцяло от изгорелите газове и е по-лошо по време на студено време (когато неефективното изгаряне води до производството на повече въглероден окис). Серен диоксид е индустриален замърсител, генериран от изгарянето на изкопаеми горива и има тенденция да бъде на високи нива в близост до въглищните централи.